Hem

Alfakrafts affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och privatpersoner högkvalitativ förvaltning.

Alfakraft tillhandahåller förvaltning och handelsstrategier i flera tillgångsklasser. Kapitalförvaltningen bedrivs med fokus på att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

10.02%

Årlig avkastning
She Invest Sweden

Kommer snart!

GlobeCap 100

Årlig avkastning 6-8%

Fastighetsräntefonden

Våra fonder

Fastighetsräntefonden

Fastighetsräntefonden  investerar i fastighetsrelaterade krediter. Genom en noga urvalsprocess investerar förvaltningsutskommitén i objekt som ger en väldiversifierad portfölj.

Mer om fonden

Brobacke Global Allokering

Global fondandelsfond som bygger på en process där förvaltaren identifierar makroekonomiska trender i världen. Därefter väljs tillgångsslag och marknader ut för investering efter vissa kriterier.  Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (Räntan SSVX1M + 4%)

Senaste NAV kurs 

Mer om fonden

She Invest Sweden

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
Läs mer

GlobeCap 100

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
Läs mer

Fastighets-
räntefonden

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
Läs mer

alfakraft axiom fund

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
Läs mer
Besök oss

Linnégatan 22 5tr
114 47 Stockholm, Sweden

Ring oss!

+46 (0)8 545 188 80