LANSERAS INOM KORT!

GlobeCap 100 är en Svensk aktivt förvaltad UCITS fond som investerar i globala aktier enligt en robust algoritmisk modell KIID

Slår jämförelseindex till lägre risk

Fonden skall avkasta bättre än MSCI World fast till lägre risk. Strategin syftar till att erbjuda investerare attraktiv riskjusterad avkastning med en relativt låg samvariationen till marknaden.

Begränsade risker för stora fall

Fonden är designad att minimera ”drawdowns” i björnmarknader och plötsliga börsfall. Tanken är att tjäna pengar genom att inte förlora stora pengar vid kraftiga börsnedgångar.

Bra aktier i många lägen

Fonden investerar i globala aktier enligt en unik modell där varje enskilt bolag har börsvärden mellan ca 50-350 miljarder SEK. Investeringarna är spridda över 20-30 länder och flera valutor vilket minimerar påverkan av enskilda länders konjunkturcykler.