Alfakrafts affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och privatpersoner högkvalitativ förvaltning.

Alfakraft tillhandahåller förvaltning och handelsstrategier i flera tillgångsklasser. Kapitalförvaltningen bedrivs med fokus på att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

10.02%

Årlig avkastningShe Invest Sweden

Kommer snart!

GlobeCap 100

Årlig avkastning 6-8%

Fastighetsräntefonden

Våra fonder

Fastighetsräntefonden

Fastighetsräntefonden  investerar i fastighetsrelaterade krediter. Genom en noga urvalsprocess investerar förvaltningsutskommitén i objekt som ger en väldiversifierad portfölj.

Mer om fonden

GlobeCap 100

Global aktiefond med hög riskjusterad avkastning med minimerad “drawdown”.  Fondens mål är att överavkasta index (MSCI World) till en mindre risk.

Mer om fonden

She Invest Sweden

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.

Mer om fonden

She Invest Sweden

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
Läs mer

GlobeCap 100

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
Läs mer

Fastighets-räntefonden

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
Läs mer

alfakraft axiom fund

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
Läs mer
Besök oss

Skeppsbron 34
111 30 Stockholm, Sweden

Ring oss!

+46 (0)8 545 188 80