AUKTORISATIONER

Alfakraft AB och Alfakraft Fonder AB har varit auktoriserade av Finansinspektionen sedan 1999 respektive 2007. Finansinspektionen uppgraderade tillstånden för båda bolagen 2007.

Alfakraft Fonder AB

ALFAKRAFT Fonder AB

Tillstånd utfärdat av Finansinspektionen

 • 2015-05-19  Fondstrategi för hedgefonder
 • 2015-05-19  Diskr. portföljförvaltning av investeringsportföljer
 • 2015-05-19  Tillstånd till fondverks. enl. LAIF
 • 2007-11-01: Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
 • 2007-11-01: Lämna investeringsråd avseende finansiella instrument. (5 kap.)
 • 2007-03-21: Tillstånd till fondverksamhet. enligt lagen om investeringsfonder

Tillstånd utfärdat av Finansinspektionen i Estland (Finantsinspektsioon)

 • 2012-04-05: Alfa Commodity Fund registrerad och godkänd i Estland.

 

Tillstånd utfärdat av Finansinspektionen i Norge (Finanstilsynet)

 • 2013-07-22: Alfa Commodity Fund registrerad och godkänd i Norge.

 

Tillstånd utfärdat av National Futures Association (NFA) i USA

 •  2009-06-04: COMMODITY TRADING ADVISOR (CTA) NFA ID: 0295130, Thomas Stridsman

 

Ansluten till Riksgäldens Investerarskydd

 

Revisorer

 •  Bolagets och fondernas huvudansvariga revisor är Nilla Rocknö på Grant Thornton.
 •  Bolagets och fondernas internrevisor är Bo Johansson på BDO.

Alfakraft AB

ALFAKRAFT AB

Tillstånd utfärdat av Finansinspektionen

 • 2014-03-11  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
 • 2014-03-11  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2014-03-11  Ia) Livförsäkring (direkt)
 • 2014-03-11  a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2008-09-12: Investeringstjänster m.m. avseende underliggande tillgång till vissa derivat
 • 2007-11-01: Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
 • 2007-11-01: Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 • 2007-11-01: Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
 • 2007-11-01: Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • 2007-11-01: Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet

Ansluten till Riksgäldens Investerarskydd

 

Revisorer

 • Bolagets huvudansvariga revisor är Nilla Rocknö på Grant Thornton.