ARBETA HOS OSS

Personalidé

Alfakraft ska vara en arbetsplats dit marknadens främsta kapitalförvaltare söker sig och stannar kvar. Vi prioriterar därför en arbetsmiljö som levererar just Alfa, dvs. överavkastning i form av hög kunskap, god arbetsmiljö och ett motiverande arbetsklimat. Läs mer om vilka roller och krav som finns inom verksamheten idag.

Mångfaldspolicy

Alfakraft AB ska präglas av en öppen och bejakande kultur där alla blir likvärdigt bemötta oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionshinder eller sexuell läggning. Bolaget ska vidare sträva efter att tillvarata varje medarbetares kompetens och unika förutsättningar och därigenom också uppmuntra varje medarbetare att utveckla sin fulla potential.

Läs mer i vår mångfaldspolicy.

Förvaltare

Alfakrafts ambition är att ta fram världsledande förvaltningsstrategier inom alternativa tillgångsslag. Vi erbjuder delaktighet och en möjlighet till att utveckla din framtagna strategi under Alfakraft Fonders paraply. Vid intresse kontakta Bengt Lindblad genom att klicka på knappen nedan.