OM ALFAKRAFT


“You can’t win them all, you just have to win the right battles”

Thomas Stridsman

“Alfakrafts affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och privatpersoner världsledande förvaltning inom alternativa tillgångsslag” 

Sveriges Nya Hedgefondhus

Alfakraft tillhandahåller kvantitativa hedgefonder där varje förvaltare äger och driver sin egen fond. Bolaget besitter därmed en unik möjlighet att attrahera och behålla marknadsledande fondförvaltare. Kapitalförvaltningen bedrivs med fokus på att åstadkomma god riskjusterad och absolut avkastning. Företaget har sitt säte i Sverige.

Affärsidé

Alfakrafts affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och privatpersoner världsledande förvaltning inom alternativa tillgångsslag. Genom att kombinera skickliga kapitalförvaltares unika förvaltningsstrategier skapar vi goda förutsättningar för trygghet och värdetillväxt.

Vision

Vår vision är att Alfakrafts fonder ska bli en naturlig del av var persons investeringsportfölj.

Historik

Alfakraft grundades år 1998 med inriktning mot el-trading. 1999 fick bolaget tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersbolag. Alfakraft var under flera år en av de största aktörerna på elbörsen Nordpool (Norge) och investerarna uteslutande institutioner.

År 2009 antog företagets styrelse ett beslut om att föra Alfakraft i en ny riktning med fokus på förvaltning av kvantitativa hedgefonder. Idag förvaltar bolaget ett flertal strategier som erbjuds till institutioner, företag och privatpersoner.

Fonderna

Hedgefonderna inom Alfakraft har en låg inbördes korrelation med målet att skapa en god riskjusterad avkastning oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Vid investering i Alfa Quant Fund får investeraren en exponering mot samtliga fonder i bolaget utan extra avgifter. Alfakrafts fonder finns tillgängliga för alla typer av investerare såsom institutioner, företag och privatpersoner.

Alfakrafts ledning arbetar systematiskt med att identifiera nya unika strategier och morgondagens ”stjärnförvaltare” inom alternativa tillgångsslag. Detta gör att bolaget har möjligheten att erbjuda förvaltningsstrategier som normalt sätt inte är tillgängliga för allmänheten.

Prestationsbaserad avgift

Fonderna har en lägre årlig grundavgift kombinerat med en prestationsbaserad avgift som baseras på principen om High Water Mark. Det innebär att förvaltningen måste överträffa sina tidigare högsta nivåer innan prestationsbaserad avgift kan tas ut.

Ersättningspolicy

Alfakraft Fonder tillämpar inte några rörliga ersättningar i sin verksamhet och betalar alltså inte ut någon rörlig ersättning  till sina anställda. Alfakraft Fonder har antagit en ersättningspolicy som har till syfte att främja en effektiv riskhantering, gynna bolagets långsiktiga intressen samt motverka ett överdrivet risktagande. Policyn bygger på föreskrifter från Finansinspektionen och omfattar alla bolagets anställda. För mer ingående information läs fullständig ersättningpolicy