INSTITUTIONER


Förvaltning som tillför Alfa

Vi erbjuder institutionella investerare förvaltning inom alternativa tillgångsslag som ett komplement till traditionella investeringsportföljer. Våra kvantitativa och icke-korrelerade hedgefondsstrategier ökar förutsättningarna för en god riskjusterad avkastning. Fonderna har flera års historik och förvaltarna en lång erfarenhet av att agera på världens derivatmarknader.

Kontakta Olof Dahlbeck eller Bengt Lindblad för mer information.