FÖRMEDLARE


Våra viktigaste samarbetspartners

För oss på Alfakraft är det ni som förmedlare som är den viktigaste samarbetspartnern. Vi vill hjälpa er att hjälpa era klienter till god riskjusterad avkastning. Alfakrafts fonder är ett naturligt komplement till den traditionella portföljen bestående av aktier och obligationer.