Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Handlas i
2017-03-31  xx % xx SEK

KORRELATION MED MARKNADSINDEX

Index Värde

SIX Return xx
MSCI World xx
OMRX-TBOND xx
Svensk statsskuldväxel 3M xx

HISTORISK AVKASTNING 2017-03-31

Period Värde

Senaste månaden xx %
Årsavkastning xx %
Senaste 12 månaderna xx %
Sedan fondens start xx %
Genomsnittlig årlig avkastning xx %

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-03-31

Nyckeltal Värde

Standardavvikelse xx %
Största ack. värdefall xx %
Sharpe-kvot (RFR 0%) xx
Andel positiva månader xx %

INVESTERA I FONDEN

Placeringstyp Minimiinvestering * Extrainsättning *

Fonddepå 100 000 kr 100 kr
Investeringssparkonto 100 000 kr 100 kr
Kapitalförsäkring 100 kr 100 kr
Pensionsförsäkring & IPS 100 kr 100 kr
Direktinvestering 100 000 kr 100 kr

*Dessa villkor gäller från maj 2014

FÖRVALTNINGSARVODE

Arvode: xx %
Prestationsbaserat arvode: xx % med high watermark

FONDDOKUMENT

  • Basfaktablad
  • Informationsbroschyr
  • Fondbestämmelser

RAPPORTER

ÖVRIGT

ISIN: xx
Bloomberg:

Fondens Inriktning

  • Absolut avkastning – Fondens mål är att öka i värde varje år oavsett marknadsutveckling.
  • Låg korrelation – Fondens mål är att samvariera med aktiemarknaden när den stiger men inte när den faller.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Förvaltning

Risk

Fonden är en hedgefond och skiljer sig därmed från en traditionell aktie-, ränte- eller blandfond. Fonden skall därför inte ses som ett alternativ till dessa fondslag.

Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är det på kort sikt svårt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats.

För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.