Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Handlas i
2019-05-31 -13.27 % 59.57439 SEK

KORRELATION MED MARKNADSINDEX

Index Värde

SIX Return 0.03
MSCI World 0.01
OMRX-TBOND 0.02
Svensk statsskuldväxel 3M 0.39

HISTORISK AVKASTNING 2019-05-31

Period Värde

Senaste månaden -2.56 %
Årsavkastning -13.27 %
Senaste 12 månaderna -13.43 %
Sedan fondens start -34.58 %
Genomsnittlig årlig avkastning -5.56 %

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 2019-05-31

Nyckeltal Värde

Standardavvikelse 6.27 %
Största ack. värdefall -43.16 %
Sharpe-kvot (RFR 0%) -0.89
Andel positiva månader 43 %

INVESTERA I FONDEN

Placeringstyp Minimiinvestering * Extrainsättning *

Fonddepå 100 000 kr 100 kr
Investeringssparkonto 100 000 kr 100 kr
Kapitalförsäkring 100 kr 100 kr
Pensionsförsäkring & IPS 100 kr 100 kr
Direktinvestering 100 000 kr 100 kr

*Dessa villkor gäller från maj 2014

FÖRVALTNINGSARVODE

Arvode: 0 %
Vid investering i Alfa Quant Fund fördelas ditt kapital i Alfakrafts singelstrategier. Alfa Quant debiterar inte några avgifter, varken fasta eller prestationsbaserade, utan arvodet tas enbart ut i de underliggande fonderna. Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

RAPPORTER

Välj år:

  • 2013 No Reports
  • 2012 No Reports
  • 2011 No Reports

ÖVRIGT

ISIN: SE0001991209
Bloomberg:

Montly Performance % (in SEK net of all fees)

Fondens Inriktning

  • Absolut avkastning – Fondens mål är att öka i värde varje år oavsett marknadsutveckling.
  • Hög riskjusterad avkastning – Fondens mål är att ge en genomsnittlig årsavkastning på 6 % till standardavvikelsen 4 %.
  • Låg korrelation – Fondens mål är att inte samvariera med traditionella tillgångsslag på aktie- och räntemarknaden.
  • Låg inbördes korrelation – Fondens mål är att de underliggande singelstrategierna inte ska samvariera vilket bidrar till god riskspridning.
  • Inga extra avgifter – Fonden är en fond-i-fond som inte tar ut något extra arvode. Du som investerar betalar enbart för de underliggande fonderna.

Sammantaget ger detta en väldiversifierad hedgefondförvaltning som passar investerare som önskar höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risken i en traditionell investerarportfölj bestående av aktier och räntor.

Fonden beaktar inte hållbarhetsaspekter vid förvaltningen av fonden.

UNDERLIGGANDE FONDER

Aktuell fördelning mellan fonder framgår i den senaste månadsrapporten.

Alfa Quant Fund är en multistrategifond som investerar i Alfakrafts singelstrategier. Målet är att ge en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag på aktie- och räntemarknaden. Alfakrafts singelstrategier har olika handelsfrekvenser vilket skapar en unik tidsdiversifiering i Alfa Quant Fund. Alfa Quant Fund 2xL är en belånad version av fonden.

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA RESULTAT.