Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Handlas i
2017-10-31 -14.49 % 64.77526 SEK

KORRELATION MED MARKNADSINDEX

Index Värde

SIX Return 0.06
MSCI World 0.05
OMRX-TBOND 0.46
Svensk statsskuldväxel 3M 0.35

HISTORISK AVKASTNING 2017-10-31

Period Värde

Senaste månaden 1.04 %
Årsavkastning -14.49 %
Senaste 12 månaderna -18.98 %
Sedan fondens start -35.25 %
Genomsnittlig årlig avkastning -12.83 %

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-10-31

Nyckeltal Värde

Standardavvikelse 9.77 %
Största ack. värdefall -42.32 %
Sharpe-kvot (RFR 0%) -1.31
Andel positiva månader 45 %

INVESTERA I FONDEN

Placeringstyp Minimiinvestering * Extrainsättning *

Fonddepå 100 000 kr 100 kr
Investeringssparkonto 100 000 kr 100 kr
Kapitalförsäkring 100 kr 100 kr
Pensionsförsäkring & IPS 100 kr 100 kr
Direktinvestering 100 000 kr 100 kr

*Dessa villkor gäller från maj 2014

FÖRVALTNINGSARVODE

Arvode: 0 %
Vid investering i Alfa Quant Fund 2xL fördelas ditt kapital i Alfakrafts singelstrategier. Alfa Quant Fund 2xL debiterar inte några fondförvaltningsavgifter, varken fasta eller prestationsbaserade, utan arvodet tas enbart ut i de underliggande fonderna. Fonden är en belånad variant av Alfa Quant Fund och kostnad för belåningen tas ut i fonden. Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

RAPPORTER

Välj år:

ÖVRIGT

ISIN: SE0006262424

Montly Performance % (in SEK net of all fees)*

Fondens Inriktning

  • Absolut avkastning – Fondens mål är att öka i värde varje år oavsett marknadsutveckling.
  • Hög riskjusterad avkastning – Fondens mål är att ge en genomsnittlig årsavkastning på 12 % till standardavvikelsen  8 %.
  • Låg korrelation – Fondens mål är att inte samvariera med traditionella tillgångsslag på aktie- och räntemarknaden.
  • Låg inbördes korrelation – Fondens mål är att de underliggande singelstrategierna inte ska samvariera vilket bidrar till god riskspridning.
  • Inga extra avgifter – Fonden är en fond-i-fond som inte tar ut något extra arvode. Du som investerar betalar enbart för de underliggande fonderna samt belåningen i fonden.

Sammantaget ger detta en väldiversifierad hedgefondförvaltning som passar investerare som önskar höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risken i en traditionell investerarportfölj bestående av aktier och räntor.

UNDERLIGGANDE FONDER

Aktuell fördelning mellan respektive fonder framgår i den senaste månadsrapporten.

Alfa Quant Fund är en multistrategifond som investerar i Alfakrafts singelstrategier. Målet är att ge en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag på aktie- och räntemarknaden. Alfakrafts singelstrategier har olika handelsfrekvenser vilket skapar en unik tidsdiversifiering i Alfa Quant Fund. Alfa Quant Fund 2xL är en belånad version av fonden.

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA RESULTAT.