Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Handlas i
2019-08-30  8.34 % 114.17141 SEK

KORRELATION MED MARKNADSINDEX

Index Värde

SIX Return 0.33
MSCI World 0.52
OMRX-TBOND 0.21
Svensk statsskuldväxel 3M 0.16

HISTORISK AVKASTNING 2019-08-30

Period Värde

Senaste månaden -0.77 %
Årsavkastning 8.34 %
Senaste 12 månaderna -8.57 %
Sedan fondens start 14.17 %
Genomsnittlig årlig avkastning 3.30 %

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 2019-08-30

Nyckeltal Värde

Standardavvikelse 8.61 %
Största ack. värdefall -15.60 %
Sharpe-kvot (RFR 0%) 0.38
Andel positiva månader 51 %

§

investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering * Extrainsättning *

Fonddepå 100  kr no limit
Investeringssparkonto 100 kr no limit
Kapitalförsäkring 100 kr no limit
Kapitalförsäkring & IPS 100 kr no limit
Direktinvestering 100  kr no limit

*These conditions are valid from May 2014

FÖRVALTNINGSARVODE

Teckningsavgift: 0 %
Arvode: Maximalt 1,75 %
Prestationsbaserat arvode: 0 %

RAPPORTER

Välj år:

Övrigt

ISIN: SE0006852232

FONDENS INRIKTNING

  • Exponering mot aktiemarknad – She Invest Sweden investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.
  • Slå index – Fondens mål är att slå sitt jämförelseindex.
  • Hög riskjusterad avkastning – Fondens mål är att nå en högre avkastning till en lägre standardavvikelse än OMXS30.

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponeringen kan variera från 0-200 %. Med andra ord kan Alfa She Invest Sweden ligga helt utanför marknaden om investeringsläget anses ogynnsamt, eller med dubbel exponering om gynnsamma köplägen uppstår.

FÖRVALTNING

She Invest Sweden förvaltas av Bengt Lindblad, Alfakraft Fonder. Bengt har över femton års erfarenhet av framgångsrik trading och stor vana av att fatta såväl snabba som ansvarsfulla beslut för sina investerare.

Förvaltningen inom She Invest Sweden är fundamental. Däremot har förvaltaren stöd av en mängd olika modeller och handelssystem när han fattar sina beslut. Fonden beaktar inte hållbarhetsaspekter vid förvaltningen av fonden.

Risk

Fonden är en värdepappersfond. Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är det på kort sikt svårt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats.

För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.