VÄRDEUTVECKLING

Fonder 2019-08-14 Senaste handelsdag Månadsavkastning Årsavkastning
She Invest Sweden -0.14 % -3.57 % 4.16 %
Alfa Axiom Fund -1.98 % -1.13 %  -3.22 %
Alfa Quant Fund -0.06 % -1.72 % -13.43 %
Alfa Sigma Opportunities 0.01 % -0.33 % -4.68 %

Alfa Aktiv

IDI_018-1920x500

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Exponeringen kan variera från 0-200 %. Med andra ord kan She Invest Sweden “ligga” helt utanför marknaden om investeringsläget anses ogynnsamt, eller med dubbel exponering om gynnsamma köplägen uppstår.

Alfa Axiom Fund

Fotolia_27115256_M_1400

Alfa Axiom är en kvantitativ trendföljande hedgefond med inriktning på handel med finansiella terminskontrakt som är noterade på de globala terminsmarknaderna. De underliggande tillgångsslagen är råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument, samt valutor.

Alfa SIgma Opportunities

Fotolia_64513181_L

Alfa Sigma Opportunities (ASO) är en kort volatilitetfond. ASO handlar mycket likvida aktie- och räntederivat såsom optioner och terminer på den globala marknaden.

Alfa Quant Fund

trading-figure-financial-charts-electric-blue-screen

Alfa Quant Fund är en multistrategifond som investerar i Alfakrafts singelstrategier. Målet är att ge en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag som aktier och räntor.