ALFAKRAFT


SVERIGES NYA HEDGEFONDHUS

Månadsavkastning 2019-08-30: -0.77 %         Årsavkastning 2019: 8.34 %

Sedan fondens start 2015-08-26: 14.17 %        Standardavvikelse: 8.61 %

NYHETER

Våra Fonder

Alfakraft förvaltar kvantitativa hedgefonder. Målet är att fonderna ska skapa en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag som aktie- och räntemarknaden.

She Invest Sweden - SIS

She Invest Sweden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponeringen kan variera från 0-200 %. Med andra ord kan She Invest Sweden “ligga” helt utanför marknaden om investeringsläget anses ogynnsamt, eller med dubbel exponering om gynnsamma köplägen uppstår.

Alfa Axiom Fund - AAF

Alfa Axiom är en kvantitativ trendföljande hedgefond med inriktning på handel med finansiella terminskontrakt som är noterade på de globala terminsmarknaderna. De underliggande tillgångsslagen är råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument, samt valutor.