ALFAKRAFT


SVERIGES NYA HEDGEFONDHUS

Månadsavkastning 2019-03-31: -0.58 %         Årsavkastning 2019: 4.31 %

Sedan fondens start 2015-08-26: 9.92 %        Standardavvikelse: 8.55 %

NYHETER

Våra Fonder

Alfakraft förvaltar kvantitativa hedgefonder. Målet är att fonderna ska skapa en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag som aktie- och räntemarknaden.

Alfa Aktiv - AA

Alfa Aktiv investerar i OMXS30 eller indexnära korgar. Inom PPM klassas fonden som en Global Aktiefond och har därmed mandat att investera globalt. Exponeringen kan variera från 0-200 %. Med andra ord kan Alfa Aktiv “ligga” helt utanför marknaden om investeringsläget anses ogynnsamt, eller med dubbel exponering om gynnsamma köplägen uppstår.

Alfa Axiom Fund - AAF

Alfa Axiom är en kvantitativ trendföljande hedgefond med inriktning på handel med finansiella terminskontrakt som är noterade på de globala terminsmarknaderna. De underliggande tillgångsslagen är råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument, samt valutor.

Alfa Quant Fund - AQF

Alfa Quant Fund är en multistrategifond som investerar i Alfakrafts singelstrategier. Målet är att ge en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag som aktier och räntor.

Alfa Sigma Opportunities - ASO

Alfa Sigma Opportunities (ASO) är en kort volatilitetfond. ASO handlar likvida aktie- och räntederivat såsom optioner och terminer på den globala marknaden.