ALFAKRAFT


SVERIGES NYA HEDGEFONDHUS

Monthly return 2017-02-28: 1,59 %         Annual return 2017: 3,07 %

NYHETER

September 30, 2016 - Alfakraft förvaltar kvantitativa hedgefonder. Målet är att fonderna ska skapa en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag som aktie- och räntemarknaden.
Alfa Commodity Fund – En vinnande hedgefond 2016 April 8, 2016 - en artikel i tidskriften Placera där Alfa Commodity Fund omnämns som en av hedge fonderna du borde ha gått in i.

Våra Fonder

Alfakraft förvaltar kvantitativa hedgefonder. Målet är att fonderna ska skapa en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag som aktie- och räntemarknaden.

Alfa Aktiv - AA

Alfa Aktiv investerar i OMXS30 eller indexnära korgar. Inom PPM klassas fonden som en Global Aktiefond och har därmed mandat att investera globalt. Exponeringen kan variera från 0-200 %. Med andra ord kan Alfa Aktiv “ligga” helt utanför marknaden om investeringsläget anses ogynnsamt, eller med dubbel exponering om gynnsamma köplägen uppstår.

Alfa Axiom Fund - AAF

Alfa Axiom är en kvantitativ trendföljande hedgefond med inriktning på handel med finansiella terminskontrakt som är noterade på de globala terminsmarknaderna. De underliggande tillgångsslagen är råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument, samt valutor.

Alfa Quant Fund - AQF

Alfa Quant Fund är en multistrategifond som investerar i Alfakrafts singelstrategier. Målet är att ge en hög riskjusterad avkastning utan korrelation med traditionella tillgångsslag som aktier och räntor.

Alfa Quant 2xL - AQF 2xL

Alfa Quant Fund 2xL är en belånad version av Alfa Quant Fund. Syftet med fonden är att erbjuda våra kunder en multistrategihedgefond med medelrisk.

Alfa Saga Fund - ASF

Alfa Saga Fund är en kvantitativ hedgefond som placerar globalt med särskild inriktning på placeringar i aktier, börshandlade derivatkontrakt, index, ränta, råvaror och valutor.

Alfa XO Fund - AXF

Alfa XO Fund är en kvantitativ hedgefond som investerar i börshandlade derivatkontrakt. Fonden handlar i råvaru- och aktieindex.